BIPV Series


モデルタイプ PM200G PM205G PM210G PM215G PM220G PM225G
公称最大出力(Pmax) 200W 205W 210W 215W 220W 225W
電力許容差 -0 / +5W -0 / +5W -0 / +5W -0 / +5W -0 / +5W -0 / +5W
公称最大出力動作電圧(Vmp) 28.65V 28.70V 29.05V 29.34V 26.69V 29.81V
公称最大出力動作電流(Imp) 6.95A 7.13A 7.24A 7.34A 7.45A 7.49A
公称開放電圧(Voc) 36.53V 36.59V 36.83V 37.19V 37.50V 37.68V
公称短絡電流(Isc) 7.51A 7.69A 7.80A 7.91A 8.00A 8.06A
モジュール変換効率 10.66% 10.93% 11.19% 11.46% 11.73% 11.99%
 

モデルタイプ MM200G MM205G MM210G MM215G MM220G MM225G
公称最大出力(Pmax) 200W 205W 210W 215W 220W 225W
電力許容差 -0 / +5W -0 / +5W -0 / +5W -0 / +5W -0 / +5W -0 / +5W
公称最大出力動作電圧(Vmp) 28.65V 28.70V 29.05V 29.34V 26.69V 29.81V
公称最大出力動作電流(Imp) 6.95A 7.13A 7.24A 7.34A 7.45A 7.49A
公称開放電圧(Voc) 36.53V 36.59V 36.83V 37.19V 37.50V 37.68V
公称短絡電流(Isc) 7.51A 7.69A 7.80A 7.91A 8.00A 8.06A
モジュール変換効率 10.66% 10.93% 11.19% 11.46% 11.73% 11.99%